ยินดีต้อนรับสู่บริการรถยนต์ LAND ROVER APPROVED

เราต้องการให้คุณได้นำรถยนต์ใช้แล้วที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ Land Rover ไปใช้งานได้โดยปราศจากความกังวล เฉกเช่นรถยนต์ที่ผลิตใหม่ เราจะทำทุกสิ่งที่เป็นไปได้เพื่อให้รถยนต์ Land Rover ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมีสภาพที่ดีเทียบเท่ารถยนต์ใหม่

เหตุใดจึงต้องเป็น Approved